REGULACJE I REGULAMINY

Section
REGULAMIN OFEROWANIA
REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ
INFORMACJE O FIRMIE INWESTYCYJNEJ PSDM
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PSDM
DECYZJA LICENCYJNA KNF
MECHANIZM WHISTLEBLOWING
OPIS RYZYKA INSTRUMENTÓW
PROCEDURA ZAŁATWIANIA SKARG KLIENTÓW
POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW
PROCEDURA ZMIANY KLASYFIKACJI KLIENTA
INFORMACJA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2016
POLITYKA UJAWNIEŃ
UJAWNIENIA Z ART. 110 W USTAWY
INFORMACJA O STOSOWANIU ZŁK KNF
OCENA STOSOWANIA ZŁK KNF
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2015
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2017