Agent firmy inwestycyjnej

PODSTAWOWE INFORMACJE
O AGENCIE

Agent firmy inwestycyjnej
jest podmiotem, który działa
w imieniu i na rachunek
firmy inwestycyjnej.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
PRZEZ AGENTA

Agent firmy inwestycyjnej może
rozpocząć działalność po uzyskaniu
wpisu do rejestru agentów
firm inwestycyjnych.

WSPÓŁPRACA
Z AGENTAMI

Prime Selection Dom Maklerski S.A.
współpracuje z wciąż
powiększającą się siecią
wysoko wykwalifikowanych agentów.