AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O AGENCIE

Agent firmy inwestycyjnej jest podmiotem, który działa w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej w zakresie pośrednictwa w usługach maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną. Agent może prowadzić działalność jedynie na rzecz jednej firmy inwestycyjnej.

Działania agenta polegają przede wszystkim na zawieraniu umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub wykonywaniu czynności umożliwiających realizację tych umów. W szczególności agent może przyjmować zlecenia oraz odbierać inne oświadczenia woli od klientów firmy inwestycyjnej.

 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ AGENTA

Agent firmy inwestycyjnej może rozpocząć działalność po uzyskaniu pozytywnej decyzji w postaci wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Postępowanie o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych, rozpoczyna się od wniosku złożonego przez firmę inwestycyjną na rzecz której agent ma dokonywać czynności. Wniosek zawiera m.in. dane osobowe lub dane firmy, opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie umowy agencyjnej oraz opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba lub podmiot posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Prime Selection Dom Maklerski S.A. służy pomocą w uzyskaniu wpisu agenta do rejestru agentów firmy inwestycyjnej prowadzonego przez KNF. PSDM S.A. współpracuje z wykwalifikowaną kancelarią prawną mającą duże doświadczenie w zakresie postępowań przed KNF w zakresie uzyskania pozytywnej decyzji w przedmiotowych postępowaniach. Po uzyskaniu wpisu      Prime Selection Dom Maklerski S.A.  wspiera agenta w dostosowaniu warunków techniczno-organizacyjnych do wymogów stawianych przez KNF.

 

WSPÓŁPRACA Z AGENTAMI

W zakresie współpracy z agentami firmy inwestycyjnej, Prime Selection Dom Maklerski S.A. zapewnia dostęp do wyselekcjonowanej oferty instrumentów finansowych oraz wsparcie w bieżącej działalności.  W ramach współpracy z agentami firmy inwestycyjnej, Prime Selection Dom Maklerski S.A. gwarantuje swoim agentom m.in.:

 • oferowanie wyselekcjonowanej grupy produktów inwestycyjnych z portfolio Prime Selection Dom Maklerski S.A.
 • oferowanie produktów dedykowanych niedostępnych w żadnej innej sieci dystrybucji
 • stały dostęp do informacji o bieżącej sytuacji rynkowej i oferowanych produktach – nowych emisjach
 • nowatorskie i elastyczne warunki współpracy
 • spotkania z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi  będącymi w ofercie Prime Selection Dom Maklerski S.A.
 • szkolenia sprzedażowe
 • wsparcie posprzedażowe – opiekun agentów
 • wsparcie regulacyjne
 • dostęp do materiałów reprezentacyjnych (wizytówki/teczki)
 • możliwość skorzystania z biura, w celu odbycia spotkań z klientami
 • domenę mailową – @afipsdm.pl
 • zdalny dostęp do wszystkich pomocy sprzedażowych
 • pomoc w dbaniu o utrzymaniu standardów a także przy przestrzeganiu przepisów prawa i regulacji na każdym etapie działalności
 • współpracę z innymi podmiotami świadczącymi szeroki zakres usług Family Office