Komunikat Prime Selection Dom Maklerski S.A. ( dalej: ,,PSDM”) dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) i przewidywanego zakończenia okresu przejściowego w kontekście rynku finansowego.

PSDM informuje, że z dniem 31 stycznia 2020 r. nastąpiło opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej (brexit). Zgodnie z umową o wystąpieniu zawartą pomiędzy Wielką Brytanią a UE – od momentu brexitu do dnia 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania (w tym Gibraltar, w określonych Umową i prawem UE przypadkach) traktowana jest jeszcze jako państwo członkowskie UE w rozumieniu unijnych przepisów, choć nie jest już reprezentowana w instytucjach UE, w szczególności w unijnym procesie decyzyjnym. Tym samym brytyjskie podmioty świadczące usługi na rynku finansowym UE prowadzą swoją działalność do końca okresu przejściowego na dotychczasowych zasadach i korzystają z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego.

Mając na uwadze powyższe, jak również  komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 18 sierpnia 2020 r., PSDM na bieżąco analizuje potencjalny wpływ brexitu na działalność PSDM oraz ewentualnych ryzyk dla klientów PSDM związanych z brexitem.

Z uwagi na możliwość wystąpienia działań o charakterze przestępczym, wykorzystujących sytuację wynikającą z brexitu lub z zakończenia okresu przejściowego na rynku finansowym PSDM zaleca zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko prób wyłudzenia danych czy przedstawiania nieuczciwych/fałszywych informacji dotyczących postępowania w związku z brexitem oraz pojawienia się nierzetelnych ofert handlowych. Każdą budzącą wątpliwości próbę kontaktu np. osobistego, telefonicznego, czy mailowego, powołującą się na brexit, a dotyczącą usług finansowych, należy zweryfikować bezpośrednio z PSDM.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych z brexitem zapraszamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@psdm.pl.