O FIRMIE

Prime Selection Dom Maklerski S.A. jest niezależnym, polskim domem maklerskim kierującym swoje usługi do klientów zamożnych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a dzięki temu, że obsługujemy wąską grupę klientów, każdego z nich możemy potraktować w sposób indywidualny. W skład naszej oferty wchodzą wyselekcjonowane produkty inwestycyjne, dlatego też wśród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych współpracujemy wyłącznie z liderami zarządzania aktywami. Na rynku finansowym daliśmy się poznać jako zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

My i nasi klienci odnosimy sukces, ponieważ szczególną uwagę zwracamy na detale, wiedząc, że to często właśnie od nich zależy całość procesu inwestycyjnego. Każdego dnia dokładamy kolejną cegiełkę budując solidny fundament pod inwestycje swoich Klientów.

Prime Selection Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer: DRK/WL/4020/20/36/2015/118/1 z dnia 17 listopada 2015 roku.  Zakres zezwolenia obejmuje:

  • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • oferowanie  instrumentów finansowych.

ZARZĄD

Członek Zarządu

Sławomir Bilik

Członek Zarządu

Marta Łukowska

Członek Zarządu

Piotr Pochwała

RADA NADZORCZA

Członkowie Rady Nadzorczej

Beata Proczek, Piotr Piłat, Bogusław Galewski

MISJA

Tworzeniu Prime Selection Dom Maklerski S.A. przyświecała idea zbudowania domu maklerskiego, w którym klienci odnajdą prawdziwego partnera do rozmowy o inwestycjach kapitałowych oraz uzyskają możliwość współpracy na jasnych i przejrzystych zasadach.

Swoją przewagę rynkową budujemy w oparciu o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów inwestycyjnych, ale także – a może przede wszystkim o odpowiednią ich selekcję. Dla końcowego wyniku każdej inwestycji nie bez znaczenia jest jej strona finansowa, dlatego staramy się zawsze redukować koszty do niezbędnego minimum. Naszym celem jest stworzenie na polskim rynku kapitałowym nowego standardu obsługi klienta zamożnego, którego interes zawsze będzie zbieżny z naszym interesem.