OFERTA

Podstawą działalności PSDM S.A. jest oferowanie instrumentów finansowych w postaci certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jednostek uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych oraz obligacji. Nasze portfolio zostało zbudowane tak, aby znajdujące się w nim produkty inwestycyjne dawały klientom możliwość zdywersyfikowania portfela.  Przy doborze Partnerów ogromny nacisk kładziemy na stabilną kadrę zarządzającą aktywami, bezpieczeństwo i powtarzalność wyników oraz podejście do polityki zarządzania ryzykiem, co w oczywisty sposób przekłada się na jakość oferowanych produktów inwestycyjnych.

Na podstawie naszych doświadczeń i relacji z towarzystwami funduszy inwestycyjnych udało nam się stworzyć ofertę dla klientów o każdym profilu inwestycyjnym, z produktami niedostępnymi w innych sieciach dystrybucji czy bankach. PSDM S.A., oprócz własnego działu sprzedaży, współpracuje z wciąż powiększającą się siecią wysoko wykwalifikowanych agentów, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

NASZYMI GŁÓWNYMI PARTNERAMI SĄ:

Jesteśmy otwarci na ciekawe projekty inwestycyjne, które niosą ze sobą wartość dodaną dla naszych klientów.