PODSTAWOWE INFORMACJE O AGENCIE

Agent firmy inwestycyjnej jest podmiotem, który działa w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej w zakresie pośrednictwa w usługach maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną. Agent może prowadzić działalność jedynie na rzecz jednej firmy inwestycyjnej.

Działania agenta polegają przede wszystkim na zawieraniu umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub wykonywaniu czynności umożliwiających realizację tych umów. W szczególności agent może przyjmować zlecenia oraz odbierać inne oświadczenia woli od klientów firmy inwestycyjnej.