REGULACJE I REGULAMINY

Section
REGULAMIN OFEROWANIA
REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ
INFORMACJE O FIRMIE INWESTYCYJNEJ PSDM
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PSDM
DECYZJA LICENCYJNA KNF
MECHANIZM WHISTLEBLOWING
OPIS RYZYKA INSTRUMENTÓW
PROCEDURA ZAŁATWIANIA SKARG KLIENTÓW
POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW
PROCEDURA ZMIANY KLASYFIKACJI KLIENTA
INFORMACJA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
POLITYKA UJAWNIEŃ
UJAWNIENIA Z ART. 110 W USTAWY
INFORMACJA O STOSOWANIU ZŁK KNF
OCENA STOSOWANIA ZŁK KNF
RODO INWESTOR
RODO KLIENT
DANE FINANSOWE

UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR

UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2015
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2015
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2016
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2017
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2018
UJAWNIENIA WYMAGANE PRZEZ CRR NA DZIEŃ 31.12.2019